Özel Güvenlik Hizmetlerinde istihdam edilecek güvenlik personeli 5188 Sayılı Yasa gereğince Özel Güvenlik TEMEL EĞİTİMİ almak zorundadır. Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışmak ve bu maksatla, kimlik kartı almak isteyen adayların mezuniyeti ve yaşı Özel Güvenlik Görevlisi olmak için yeterli ise bu eğitime katılabilirler. Temel Güvenlik Eğitimi 13 gün sürmektedir. Silahlı Eğitim alacak özel güvenlik adayları ise ayrıca 3 gün Silah Bilgisi ve Atış Eğitimi almaktadır.


Eğitimi tamamlayan özel güvenlik görevlisi adayları, Türkiye Genelinde yapılacak sınava katılacak ve sınavda başarılı olmaları halinde İçişleri Bakanlığının ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM SERTİFİKASI‘nı alacaklardır.

Kayıt için gerekli evraklar nelerdir?

 • 1 adet biometrik resim
 • Diploma aslı
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Sağlık raporu (Tam Teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış Silahlı Özel Güvenlik Olur ibareli heyet raporu)

Başvuru şartları nelerdir?

 • Silahlı Temel Eğitim Başvurularında
  • En az lise mezunu olmak
  • 21 yaşını doldurmuş olmak

Eğitimin içeriği nedir?

 • Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları(20 saat)
 • Güvenlik Tedbirleri(20 saat)
 • Kalabalık Yönetimi
 • Kişi Koruma(9 saat)
 • Uyuşturucu Madde Bilgileri(2 saat)
 • Genel Kollukla İlişkiler
 • Güvenlik Sistem ve Cihazları(5 saat)
 • Temel İlkyardım
 • Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı
 • Etkili İletişim(12 saat)
 • Silah Bilgisi ve Atış (Silahlı Eğitim alan özel güvenlik adayları bu eğitimi alacaklardır.)(20 saat)

Sınav Puanı nasıl hesaplanır? Özel Güvenlik Sınav Puanı Hesaplama

Silahlı Temel Eğitim alan özel güvenlik adayları yazılı ve uygulamalı sınava katılacaktır. Yazılı sınavında 100 soru temel eğitimden, 25 soru silah bilgisi ve atış eğitiminden olmak üzere toplam 125 soru yanıtlanacaktır.

Uygulama sınavında 15 m’den siluet hedefine 5 mermi atılacaktır. Her iki sınavdan ortalama olarak, 60 puan alınmalıdır. Soru puanları aşağıdadır.

Temel Eğitim soruları 100 soru her bir soru 1 puandır. (En az 50 puan alınmalıdır)
Silah bilgisi ve atış soruları 25 soru her bir soru 2 puandır. Uygulama Atışı 5 mermi her isabetli mermi 10 puandır. (En az 50 puan alınmalıdır)

Silahlı Temel Eğitim Puanı aşağıda tarif edildiği şekilde hesaplanmalıdır.

Sertifika Puanı = (Temel Eğitim Soruları + Silah Bilgisi ve Atış Soruları + Uygulama atışı ) / 2

Başarısız olanlar yeniden kurs görmeksizin bir yıl içinde birbirini takip eden 3 sınava daha katılabilir. Yine başarısız olursa tekrar kurs görmek zorundadır.

Eğitim süresi ne kadar?

Silahlı özel güvenlik sertifikası almayı isteyen aday, özel güvenlik temel eğitiminde yüzyirmi (120) saatlik eğitime tabi tutulur. Programın (20) saati silah ve atış eğitimine ayrılır. Silah atışları poligon ortamında, 15 metre mesafeden göğüs hedefine  25 fişek üzerinden yaptırılır.

Özel Güvenlik Sınav Sonucumu Nasıl Öğrenirim

Özel güvenlik eğitimini tamamlayarak sınava giren öğrenciler sınav sonucu açıklanmasını müteakip Emniyet genel müdürlüğü ilgili sayfasından Sınav Sonuçları egm.gov.tr dönemini seçerek ve kimlik numarasını girerek sınav sonucunu öğrenebilir.


 

Havalı Tabanca Eğitimi

Havalı tabanca çalışması ile poligon öncesinde öğrenciler hedef resmini oluşturabilecek seviyede genel silah eğitimi almaktadır.