Özel Güvenlik Kimlik Kartı başvurusu yapmak isteyen  Özel Güvenlik Temel ve Yenileme eğitimlerini başarıyla tamamlamış öğrencilerin doldurması gereken evraklar aşağıda sunulmuştur.Bu evraklar doldurulduktan sonra ve gerekli harçlar yatırıldıktan sonra link-te ve internet sayfamızda vereceğimiz randevu adresinden alınan randevu gün ve saatinde Ankara ili için AŞTİ TERMİNAL içerisinde bulunan Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne hazırlanan dosya şahsen müracaat ile bırakılacaktır.Güvenlik Soruşturması ve diğer belgeler için tıklayınız.

S.NO TEMEL İÇİN İSTENİLEN BELGELER GÖRÜLDÜ VAR YOK
1 Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfının, T.Halk Bankası Opera Şubesi IBAN TR02 0001 2009 4130 0016 0000 96 nolu hesabına 45 TL (Kırkbeş Türk Lirası) yatırıldığına dair dekont      
2 1 Adet nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi      
3

Öğrenim durumu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (Diploma,

Tastikname, Öğrenci Belgesi vb.)

     
4 1 Adet dilekçe      
5

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu

(2 adet – el ile doldurulmuş olmayacak)

     
6 Kan grubunu gösterir belge (Nüfus cüzdanı veya ehliyette yazılıysa gerek yok)      
7 Temel eğitim sertifikası aslı ve fotokopisi      
8

3 Adet biyometrik fotoğraf (arka fon rengi beyaz ve açık renk

giysi ile son 6 ay içerisinde cepheden çekilmiş olacak)

     
9  Ruhsat harcı yatırıldığına dair makbuz  (Aslı)      
10 Mavi kapaklı dosya