ARAMALAR

Özel Güvenlik Görevlileri Sorumluluk Alanına Giren Şahısları Dedektörle Arama Yetkisine Sahiptir .Ancak kollukla birlikte iken ve kolluk yetkili amiri tarafından talep edilen bir durum varsa kolluğun denetim ve gözetiminde elle arama yapılabilir.

YAKALAMA

Özel güvenlik görevlileri iki durumda yakalama yapabilirler.Birincisi haklarında arama ve yakalama emri bulunan kişileri sorumluluk alanlarında iken , ikincisi Ceza Muhakemesi Kanunu Md.90 gereğince Suçüstü halinin varlığı durumunda yakalama yapabilirler.Yakalanan şahıs üzerindeki suç teşkil eden vasıtalardan arındırılarak tutanakla kolluk güçlerine teslim edilir.Ayrıca Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama yapabilirler.

KİMLİK SORMA

Kamusal alanlarda ve kamuya kapalı alanlarda kimlik sorma yetkileri değişkenlik gösterir.Kamusal açık alan olan park ve bahçelerde ÖGG kimlik soramazken Kamusal kapalı alan olan belediye ,kaymakamlık,kamu kurumları gibi alanlarda kimlik sorabilmesi için kendisine verilen özel bir emrin varlığı şarttır aksi takdirde kamusal kapalı alanlarda da kimlik sorma yetkisi yoktur.Kamusal olmayan özel şahsa ait konut ve işyerlerinde ise ÖGG kimlik sorma yetkisi bakımından en geniş yetkilere sahiptir.

X-RAY VE KAPI TİPİ DEDEKTÖR

ÖGG Sorumluluk alanlarına girmek isteyen kişileri kapı tipi dedektörden geçirme ve kişilerin malzemelerini X-Ray cihazından geçirme yetkisine sahiptir.Bu esnada karşılaşılan ve suç teşkil eden durumlara derhal müdahale edilip kolluk güçlerine bilgi verilir.Şüpheli paketle karşılaşma durumlarında paketin etrafına güvenlik şeridi çekilerek yine kolluk güçlerine bilgi verilir.