• Özel güvenlik görevlileri sadece güvenlik hizmetlerinde çalıştırılabilirler
  • Özel güvenlik görevlileri aynı iş yerinde 1 yıl kesintisiz çalışmayı müteakip süreli izin ve tazminat hakkını elde ederler
  • Özel güvenlik görevlileri sendikalara üye olabilirler.
  • Özel güvenlik görevlileri mitinglere sivil olarak katılabilirler.
  • Özel güvenlik görevlilerine lokavt uygulanamaz.
  • Özel güvenlik görevlileri grev yapamaz.
  • Yapmış oldukları ek mesai sonrası normal zamanlarda saatlik ücretinin 1,5 katı tatil günlerinde ise 2 katı ücret alırlar.
  • Özel güvenlik görevlileri açacakları tazminat davalarını(Kıdem ve İhbar) iş mahkemelerinde açarlar.
  • Kendilerine verilen disiplin cezalarına karşı idare mahkemelerine başvurma hakları vardır.
  • Ayrıca detaylı olarak haklarımız hakkında bilgi sahibi olmak için TIKLAYINIZ.

İZİN SÜRELERİ

Yıllık izin süreleri asgari olarak aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Kıdem süresi, 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) olanlara en az 14 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara en az 20 gün, 15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara en az 26 gün yıllık ücretli izin verilir. Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri 4’er gün arttırılarak uygulanır. 18 yaşında ve 18 yaşından küçük işçilere en az 20 gün yıllık izin verilir. 50 yaşında ve 50 yaşından büyük en az 20 gün yıllık izin verilir.DETAYLI BİLGİ İÇİN RESMİ TIKLAYINIZ.

TAZMİNAT HESAPLAMA

1 yıl süre ile kesintisiz olarak aynı işyerinde çalışan Özel güvenlik görevlisi kıdem ve ihbar tazminatı almaya hak kazanır.Konuyla ilgili detay için görseli TIKLAYINIZ.

This is the heading

Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma. Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme.Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.