Silahlı Özel Güvenlik Sertifikası              :  2000 TL

Silahsız Özel Güvenlik Sertifikası           :  1500 TL

Silahlı Yenileme Sertifikası                      :  1000 TL

Silahsız Yenileme Sertifikası                   :   750 TL