Silah taşıma ruhsatı almak isteyen vatandaşlar belirli şartları sağlamak zorundadır. Sadece belirli mesleklere sahip vatandaşların alabildiği silah taşıma ruhsatı, belirli prosedürler barındırmaktadır. Silah bulundurma ruhsatı ile silah taşıma ruhsatı fark şeyler olmakla beraber sıkça karıştırılmaktadır. Silah taşıma ruhsatı nasıl alınır?

2019 yılı itibariyle silah taşıma ruhsatı alabilmek için belirli şartları taşımak gerekiyor. Genelde silah taşıma ruhsatı ile silah bulundurma ruhsatı karıştırılıyor. Vatandaşların silah taşıma ruhsatı alabilmesi için belirli mesleklerde çalışıyor olması gerekmektedir. Silah taşıma ruhsatı nasıl alınır? Silah taşıma ruhsatını kimler alabilir? Hepsi haberimizin detaylarında…

SİLAH TAŞIMA RUHSATI ALMAK İÇİN HANGİ ŞARTLAR YERİNE GETİRİLMELİDİR?

Silah taşıma ruhsatı almak 2019 yılında gerekli şartlara uygunluk sağlayan ve prosedürleri yerine getiren kişiler için mümkün olmaktadır. Genel olarak silah taşıma ve bulundurma ruhsatları karıştırılmaktadır. Silah bulundurma ruhsatını;

 • 21 yaşının üzerinde olan,
 • C vatandaşı olan,
 • Silah bulundurabileceğine dair Sağlık Kurulu raporu olan,
 • Adli sicil kaydı temiz olan herkes alabilmektedir.

Silah taşıma ruhsatı nasıl alınır merak ediyorsanız öncelikle uygun olan meslek mensubu olmalı, şartlara uygunluk sağlanması gerekmektedir. Silah taşıma ruhsatı için daha detaylı prosedürler ve şartlar bulunmaktadır. Bir vatandaşın silah taşıma ruhsatı alabilmesi için bazı meslek mensuplarında görev yapıyor olması gerekmektedir. Silah taşıma ruhsatı 2019 yılında TSK ya da Emniyet mensupları haricinde şu kişilere verilmektedir;

 • Belediye başkanları
 • Göreve bağlı olarak sürekli ya da şeref basın kartı sahibi olan basın mensupları
 • Ateşli silah imalathanelerinin sahipleri
 • Açık denizlerde seferlere çıkan kaptanlar
 • Yolcu ve para taşımacılığında görevli pilotlar
 • Yıllık satış ve vergi tutarı Bakanlık tarafından belirlenen miktara ulaşan tacirler
 • Cumhuriyet savcılığı, Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, bakanlık, hâkimlik, yasama organı üyeliği mensubu olan ya da görev yapmış kişiler
 • Patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçiler
 • Patlayıcı ve tehlikeli madde deposu sahibi olan kişiler
 • İnşaat, yapı, büyük onarım işleriyle bizzat ve fiilen uğraşan müteahhitler
 • Akaryakıt satışı yapılan istasyon sahipleri (fiili ve bizzat işletmede bulunulması gerekmektedir.)
 • Daha önce valilik görevi yapmış olan kişiler
 • Kuyumcu ve sarraflar
 • Altın ve gümüş işleyen imalatçı ve toptancılar
 • Meskûn yerler haricinde en az 100 adet fenni arılı kovan yetiştiricilerine
 • Gerçek kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz eski eserler, anıtlar vb. korunmasıyla görevli bekçiler
 • Dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili yerlerde fiilen ve bizzat eşlik eden sorumlu ortaklar
 • Barolarda kaydı bulunan avukatlar
 • Köy ve mahalle muhtarları
 • İl Genel Meclis üyeliği yapmış olan kişiler
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında bulunan yönetim kurulu başkan ve üyeleri
 • Şehit olan memur, korucu ve TSK personelinin eşi, çocukları ve ebeveynleri
 • Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmış kişiler

SİLAH TAŞIMA RUHSATI NASIL ALINIR?

Silah ruhsatı işlemleri, bulundurma ya da taşıma ruhsatı fark etmeksizin Emniyet Müdürlükleri aracılığıyla yapılmaktadır. Gerekli evraklarla birlikte Emniyet Müdürlüğüne gidilerek, şahsen başvuru yapılmalıdır. Evraklar eksiksiz olması oldukça önemlidir. Çünkü eksik evrak olması durumunda başvuru Emniyet tarafından iptal edilmektedir. Silah ruhsatı alma şartları 2019 yılı için belirlenmiş olup şartlara uygunluk sağlayan kişiler, gerekli evraklarla başvurusunu yapabilirler.

Silah taşıma ruhsatı için başvuruda bulunacak olan kişi ve mensup olduğu mesleğe göre, temin edilmesi gereken evraklar farklılık göstermektedir. Genel olarak temin edilmesi gereken evraklar şu şekildedir;

 • Kimlik Belgesi (Yeni kimlik kartı ya da nüfus cüzdanı)
 • 4 adet fotoğraf (Son bir yıl içerisinde çekilmiş olmalıdır.)
 • Sağlık Raporu
 • Devlet ya da Üniversite hastanelerinden alınmalıdır.
 • Silah ruhsatı alınmasında herhangi bir sakınca bulunmadığına dair alınmalıdır.
 • Silah taşıma ruhsatı dilekçesi
 • Karton dosya (Yarım kapaklı olmalıdır.)
 • Parmak izi belgesi (Müracaat sırasında Emniyet’te yapılmaktadır.)
 • Silah taşıma ruhsatı harcının yatırıldığına dair makbuz
 • Başvuru sahibinin adına bin TL ve üzeri borç olmadığına dair yazı (Vergi Dairesinden alınmalıdır.)
 • Başvuru sahibi şirket ise şirkete ait evraklar
 • Görevliler için görev belgesi
 • Pilotlar için Pilotluk lisansı fotokopisi

SİLAH TAŞIMA RUHSATI İÇİN ÖDENMESİ GEREKEN HARÇ TUTARI

Silah taşıma ruhsatı sahibi olan kişiler, sürekli olarak yanlarında silah taşıma hakkına sahip olmaktadır. Bu sebeple prosedür ve şartları oldukça fazladır. Birden fazla silah taşıması gereken kişiler için, her silah başına ruhsat alınması gerekmektedir.

Silah taşıma ruhsatı 2019 harcı, 5.000 TL olarak ödenmektedir. İlgili harç başvuru sırasında, Emniyet Müdürlüklerinde bulunan veznelere nakit olarak yatırılmalıdır. Silah ruhsatları 5 yıl süreyle geçerli olmakta olup 5 yılda bir güncellenmesi gerekmektedir.

SİLAH RUHSATI HARCINDAN MUAF OLAN KİŞİLER KİMLERDİR?

2018 yılında silah ruhsat harcı muafiyeti olan kişiler 15 Temmuz gazi yakınları olarak belirlenmiştir. Silah ruhsat harcı muafiyeti bir ateşli silah için geçerli olmaktadır. Bu kapsamda barışta ya da olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen her türlü faaliyette vefat eden şehitler, erler, erbaşlar ve malul gaziler dahil olmak üzere yakınlarının silah taşıma ruhsatı hakları için harç ve vergiler alınmamaktadır.

SİLAH TAŞIMA RUHSATI OLANLARIN GİREMEYECEĞİ YERLER NERELERDİR?

Silahla girilemeyecek bazı yerler bulunmaktadır. Bu yerlere hiçbir koşulda ateşli silahla girilemez. Girildiği durumda kişilerin silah taşıma ruhsatı iptal edilir ve silah bulundurma ruhsatına çevrilir. Silah taşıma ruhsatı bu sebepten iptal edilen kişilere bir daha silah taşıma ruhsatı verilmemektedir. Ateşli silahlar ile birlikte girilemeyecek yerler şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Her türlü izinli ya da izinsiz gösteri ve toplantı yürüyüşleri
 • Duruşma ve mahkeme salonları
 • Kanuna uygun olarak ya da uygun olmadan grev yapan işletmeler
 • Akıl hastaneleri ya da hastanelerin psikiyatri bölümleri
 • Her türlü infaz ve ıslah kurumları
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları
 • Ceza ve tutukevleri
 • Dernek ya da sendikalara ve onların toplantı ve kongre alanları
 • Spor karşılaşmaları için yapılan müsabakalar
 • Eğitim ve öğretim kurumlar
 • Öğrencilerin toplu olarak yaşadıkları yurtlar
 • Siyasi partilerin kapalı ya da açık yer toplantıları

SİLAH RUHSATI VERİLMESİNİ ENGELLEYEN DURUMLAR HANGİLERİDİR?

Bazı durumlarda kişilere hiçbir şartta silah ruhsatı verilmemektedir. Bu durumlar şu şekildedir;

 • Ateşli silahla suç işlemiş ve bu durumdan dolayı hüküm almış kişiler,
 • Nörolojik, psikolojik ve fizyolojik hastalığı bulunan kişiler,
 • 21 yaşından küçük olanlar,
 • Uyuşturucu madde kullanan kişiler,
 • Kamu hizmetinden yasaklı olanlar ve engelli olanlar silah ruhsatı alamamaktadır.

SİLAH BULUNDURMA RUHSATI NASIL ALINIR, GEREKLİ BELGELER HANGİLERİDİR?

Silah bulundurma ruhsatı sahibi olan kişiler, silah bulundurabilir fakat yanlarında taşıyamazlar. Böyle bir durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Silah bulundurma ruhsatı alınabilmesi için kişinin 21 yaşından büyük olması, adli sicil kaydı bulunmaması, sağlık raporu olması ve T.C vatandaşı olması gerekmektedir. Başvuru için gerekli olan belgeler şu şekildedir;

 

 • Kimlik Belgesi aslı ve fotokopisi
 • Silah bulundurma ruhsatı dilekçesi
 • 4 adet vesikalık fotoğraf (son bir yıl içerisinde çekilmiş olmalıdır.)
 • Parmak izi belgesi (Emniyet Müdürlüğünde tarama işlemi yapılmakta ve evrak verilmektedir.)
 • Yarım kapaklı karton dosya
 • Silah bulundurma ruhsat harcının ödendiğine dair makbuz
 • Sağlık Raporu (Kişinin silah bulundurma konusunda bir engeli olmadığına dair)
 • Kişinin 1000 TL ve üzerinden borcu olmadığına dair belge (Vergi dairesinden alınmalıdır.)

İKAMETGÂH BELGESİ

Silah bulundurma ruhsatı için ödenmesi gereken harç tutarı 2019 yılında 1.400 TL olarak belirlenmiştir. Silah bulundurma ruhsatı 5 yıl geçerli olmaktadır ve 5 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. Silahın 5 yıl sonrada bulundurulması ve ruhsatın yenilenmemesi durumunda cezai işlem uygulanmaktadır.